Zaznacz stronę

Sprawdź, gdzie zrobisz badanie

Nietolerancja pokarmowa IgG-zależna w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit

Nietolerancja pokarmowa IgG-zależna może odgrywać znaczącą rolę w okresie zaostrzeń nieswoistych chorób zapalnych jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD). Wiele danych wskazuje na wyższy poziom przeciwciał klasy IgG u pacjentów z IBD niż u osób zdrowych. U chorych, którzy skrupulatnie przestrzegali zalecanej diety eliminacyjnej, uwzględniającej wynik testu w kierunku nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej, zauważono znaczną poprawę kliniczną.

Nieswoiste zapalenia jelit w pigułce

Do nieswoistych chorób zapalnych jelit zaliczamy dwie jednostki chorobowe: chorobę Leśniowskiego-Crohna (ang. Crohn’s disease, CD) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. ulcerative colitis, UC). Obie choroby charakteryzują się występowaniem przewlekłych stanów zapalnych głównie w obrębie jelit. W przypadku CD zapalenie może dotyczyć nawet całej długości przewodu pokarmowego (od jamy ustnej do odbytu), zaś w przebiegu UC zmiany zapalne występują wyłącznie w jelicie grubym. Wspólnym mianownikiem obu chorób są objawy, takie jak bóle brzucha, biegunki, utrata masy ciała oraz zespół złego wchłaniania spowodowany uszkodzeniem błony śluzowej jelita. Powikłania poza przewodem pokarmowym obejmują głównie: ból stawów, owrzodzenie jamy ustnej, stłuszczenie wątroby, zakrzepicę żylną, czy zapalenie spojówek. IBD charakteryzują się występowaniem naprzemiennych okresów zaostrzeń i remisji, co wiąże się ze zmiennymi zaleceniami żywieniowymi.

Wpływ nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej na IBD

Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne mogą znacząco wpływać na występowanie zaostrzeń CD i UC. Przypuszcza się, że produkty, na które pacjent wykazuje nietolerancję pokarmową, mogą zaostrzać  stan zapalny w jelitach. Zaobserwowano, że przeprowadzony u osób z CD podczas kolonoskopii test prowokacyjny, który polega na dojelitowym podaniu antygenów pokarmowych, powoduje odpowiedź zapalną śluzówki jelita. W jednym z retrospektywnych badań wyniki 112 pacjentów z IBD (w tym 79 osób z CD i 33 z UC) porównano z wynikami osób zdrowych z grupy kontrolnej (266 osób). Stwierdzono, że chorzy na IBD mają wyższy poziom przeciwciał klasy IgG przeciwko alergenom pokarmowym, co może być wykorzystane przy ustalaniu diety eliminacyjnej dla tych pacjentów. Według wstępnej oceny podwyższony poziom przeciwciał klasy IgG występował u 75,9% pacjentów z CD, 63,6% z CU i 33,1% osób zdrowych. W badaniu potwierdzono efekt terapeutyczny zastosowanej diety eliminacyjnej.

Pomimo że mechanizm interakcji pomiędzy IBD a nietolerancją pokarmową IgG-zależną wciąż nie jest do końca jasny, interwencja dietetyczna oparta na wyłączeniu produktów nietolerowanych może przyczynić się do poprawy ogólnego samopoczucia i złagodzić dolegliwości bólowe, które występują w przebiegu IBD. Odpowiednie leczenie żywieniowe stanowi dobre uzupełnienie leczenia farmakologicznego.

Źródła:

  1. IBS a IBD – gdzie jest różnica, [on-line:] https://kalpro.pl/ibs-a-ibd-gdzie-jest-roznica/ [dostęp: 15.02.2019]
  2. Waśko-Czopnik D., Nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna w aspekcie wpływu na przebieg nieswoistych zapaleń jelit, [w:] Kompendium nietolerancji pokarmowej – kiedy jedzenie szkodzi. Cambridge Diagnostics 2018, s. 83–89.
  3. Cai Ch. i wsp., Serological Investigation of Food Specific Immunoglobulin G Antibodies in Patients with Inflammatory Bowel Diseases. PLoS One 2014; 9(11).
  4. Gajewski P., Interna Szczeklika 2017, Kraków 2017, wyd. 8, s. 1027–1028, 1034.
Zapisz się na newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o testach na nietolerancje pokarmowe?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.
Mgr Aleksandra Fąferek

Dietetyk, Specjalista
ds. Nietolerancji Pokarmowych


}