Zaznacz stronę

Sprawdź, gdzie zrobisz badanie

Znaczenie diety eliminacyjnej w zespole jelita drażliwego

Znamy wyniki badań przeprowadzonych na grupie pacjentów cierpiących z powodu zespołu jelita drażliwego, którzy zastosowali dietę eliminacyjną opartą na wynikach testów na nietolerancje pokarmowe IgG-zależne. Wielu z nich doświadczyło złagodzenia objawów, a nawet pełnego wyzdrowienia.

Zespół jelita drażliwego – problem współczesnego człowieka

Zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) jest przewlekłą chorobą funkcjonalną przewodu pokarmowego, która dotyczy 10–20% całej populacji. Do objawów IBS należą bóle brzucha, nudności, zgaga, odbijanie, bóle głowy oraz biegunki, zaparcia, wzdęcia lub gazy, które są spowodowane głównie przez nieregularne skurcze jelita grubego. Choroba nie prowadzi do niebezpiecznych powikłań, ale ze względu na uciążliwe objawy znacznie obniża jakość życia pacjentów. Istnieją doniesienia, że u chorych na IBS często występuje nietolerancja pokarmowa IgG-zależna, ale po wdrożeniu diety eliminacyjnej dolegliwości ze strony układu pokarmowego ustępują w znacznym zakresie.

Znaczenie diety eliminacyjnej w biegunkowej postaci IBS

Badania przeprowadzone w Chinach (Guo et al., 2012) na grupie 77 pacjentów z IBS miały na celu sprawdzenie wpływu diety opartej na ocenie przeciwciał klasy IgG, specyficznych dla określonych antygenów pokarmowych. Poziom tych przeciwciał był istotnie wyższy w surowicy pacjentów chorych na IBS niż w grupie kontrolnej. Zmiany zachodzące w objawach były kontrolowane u 35 osób z IBS. Po czterech tygodniach od zastosowania diety, która wykluczała pokarmy wskazane jako szkodliwe, większość subiektywnych objawów uległa zmniejszeniu, a po dwunastu tygodniach dolegliwości istotnie ustąpiły. Pacjenci zgłosili mniejszy poziom wzdęcia brzucha i rzadsze biegunki, poprawie uległa postać kału oraz ogólny poziom wyczerpania. W badaniu brały udział osoby z IBS, u których choroba trwała od 6 miesięcy do 15 lat, bez objawów innej organicznej choroby jelit oraz bez chorób o podłożu alergicznym. Ocenę zmian w objawach IBS analizowano za pomocą ankiety, którą pacjenci wypełniali przed rozpoczęciem dietoterapii oraz po czterech, ośmiu i dwunastu tygodniach po jej wdrożeniu. Ogólna skuteczność zastosowanej diety wyniosła 88,57%. Dostępne są również inne wyniki badań przeprowadzonych na grupie pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego, u których zastosowano dietę eliminacyjną. Wnioski są podobne i wskazują, że pacjenci doświadczyli złagodzenia objawów, a nawet pełnego wyzdrowienia według ich subiektywnej oceny.

Niektóre z badań sugerują, że reakcja alergiczna IgG-zależna może odgrywać znaczącą rolę w patogenezie IBS. Dane wskazują, że określenie nietolerowanych produktów oraz odpowiednie postępowanie dietetyczne może prowadzić do trwałej odpowiedzi klinicznej i wpływać na poprawę samopoczucia osób chorych na IBS. W związku z tym, że dieta oparta na wynikach testów na nietolerancje pokarmowe może pomóc pacjentom chorym na IBS, warto prowadzić kolejne badania, które mogłyby potwierdzić tę hipotezę.

 

Źródła:

  1. Zespół jelita drażliwego – problem naszych czasów, on-line: https://kalpro.pl/zespol-jelita-drazliwego-problem-naszych-czasow/ [dostęp: 05.11.2018].
  2. Guo H. et al.., Znaczenie eliminowania pokarmów według przeciwciał klasy IgG specyficznych dla określonych antygenów pokarmowych w biegunkowej postaci zespole jelita drażliwego. The Journal of International Medical Research 2012; 40(1): 2014–210.
  3. Drisko J. et al., Leczenie zespołu jelita drażliwego za pomocą diety eliminacyjnej, a następnie prowokacją pokarmową i probiotykami. Journal of the American College of Nutrition 2006; 25(6): 514–522.
Zapisz się na newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o testach na nietolerancje pokarmowe?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.
Mgr Aleksandra Fąferek

Dietetyk, Specjalista
ds. Nietolerancji Pokarmowych


}